Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_Router has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_router.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_Model has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_model.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_View has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_views.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CMSimpleFileBrowserView has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/filebrowser/classes/filebrowser_view.php:10
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CMSimpleFileBrowser has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/filebrowser/classes/filebrowser.php:10
ultunae.se - Agronom

Agronom

Agronom är den högsta utbildningen inom lantbruksområdet, och således det självklara valet för dig som är intresserad av växtodling, husdjur, lantbruksekonomi eller livsmedel. Agronomprogrammet är 4,5 år.

Agronomringen

Agronomringen har sedan 1874 varit en symbol för avlagd agronomexamen. 1882 fick den sin nuvarande form med ett sädesax. För övrigt är oljerock och farmarboots goda indikatorer.

Som yttre samlingstecken och enande symbol för ultunesarnas månghundrahövdade skara blänker agronomringens gula metall genom de tidens dimmor som allt tätare lägra sig kring svunna examensdagar. Ringen är den gyllene länken som binder kurs vid kurs, generation vid generation, som närmar sig den gamla grånade ultunesaren till den nykläckte högskoleeleven, ett kamratlöfte, smitt i världens ädlaste metall. Så lyriskt talar den legendariske agronomen Ragnar Laestadius på 1930-talet

Det var 1874 den 9 oktober som förslaget om en kamratring lades fram av studeranden Henrik Granholm. Redan den 22 oktober samma år fastställde Ultuna elevkår ett förslag till klackring på vilken en plog var ingraverad. Modellen slog dock aldrig igenom och redan 1876 hade en ny modell tagits fram, även den med plogmotiv. 1882 kom den första sädesaxmodellen; ”ett kornax, vars stjälk och toppände med borst komme att korsa varandra så, att borsten utgjorde den bas, å vilken axets stjälk vilade”. Även Alnarpseleverna hade väckt frågan om en gemensam examensring, och de fastställde 1882 statuter för agronomring med ett veteax runtom ringen i guld.

1902 inleddes förhandlingar mellan de två elevkårerna om antagande av en gemensam, ”lagligen inregistrerad agronomring”. Inregistreringen av ringen blev verkställd 1904 och det uppdrogs åt hovjuvelerare Hallberg i Stockholm att tillverka ringarna. Redan 1906 var man dock missnöjda även med denna modell och kårerna började underhandla med varandra om en ny modell. Den slutliga modellen skiljde sig från den gamla framförallt därigenom att de blanka kanterna gjordes betydligt lägre så att axet kom att ligga som en upphöjning runt ringen.

Rättigheten till ringen överfördes från de båda elevkårerna 1932 till Svenska agronomförbundet som sedan i sin tur överlät den på Lantbrukshögskolans studentkår, senare Ultuna studentkår. I lantbrukshögskolans studentkårs regi fick också ringen mer av en kamratrings karaktär än av en examensring.

På 1950-talet var det populärt med agronomrock. (bild kommer)

Inriktningar

Det finns flera inriktningar på agronomexamen:
Ekonomagronom
Husdjursagronom
Livsmedelsagronom
Mark- & växtagronom
Teknikagronom (utbildninge är vilande)