Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_Router has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_router.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_Model has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_model.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_View has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_views.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CMSimpleFileBrowserView has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/filebrowser/classes/filebrowser_view.php:10
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CMSimpleFileBrowser has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/filebrowser/classes/filebrowser.php:10
ultunae.se - Historia

ultunae.se

:   Hem > Agronom > Historia

Historia

Översikt

Ultuna lantbruksinstitut 1848 

 

Högre kursen läggs ner 1853

 

Den högre utbildningen flyttas 1933

        

 

       

     

 

Degebergs lantbruksintitut 1832

 

Alnarps lantbruksinstitut 1862


 

Agronomutbildningen

Agronomutbildning har funnits både på Ultuna, Alnarp och Degeberg. Den högre kursen på Degeberg upphörde 1853. När Kungliga lantbrukshögskolan bildades på Ultuna koncentrerades all agronomutbildning hit. Följden blev att den sista agronomkursen på Alnarp tog examen 1933.   

Utbildningen på Ultuna lantbruksinstitut 

Intressant är att många av traditionerna var lika mellan de två utbildningsorterna. Hur studenternas traditioner var på Degeberg har inte framkommit, ej hellre om de utexaminerade hete agronomer. Litteraturtips emottages tacksamt. Agronomringen som

På Ultuna heter det Modersystrar och Phaderbröder, medan Agronomstudenterna på Alnarp hette farbröder. Recentiorerna heter och hette småttingar på både Ultuna och Alnarp. När småttingarna kom till Ultuna fick de kåknamn (eftersom de bodde i kåken), som nu kallas kårnamn. Dopet på Alnarp gick till så att ljuset släcktes under välkomstskivan och småttingarna leddes till sina bölen. Bölen var agronomernas benämning på studentrummen. På vägen dit stod farbröderna med sifoner, vattenkannor och motsvarande. Efter någon vecka var det tid för småttingarna att bjuda igen med en försoningshippa. Under den första tiden fick småttingarna sina smeknamn efter en tid då farbröderna klurat ut något passande, men senare mindre motiverade. 

De agronomer som har läst på Ultuna känner säkert igen delar av småttingmottagningen. Ceremonierna ändrades senare på Alnarp eftersom det myckna vattensprutandet skadade golven i slottet. På samma sätt har småttningveckorna på Ultuna förändrats något över tiden.

Agronommiddagen på Ultuna var årets höjdpunkt. Middagen hölls efter  agronomstudenterna blivit agronomer under den högtidliga examen med inbjudna gäster från lantbruksakademin och svenskt jordbruk. På agronommiddagen 1874 kunde de nyutexaminerade för första gången bära den efterlängtade agronomringen. 1882 fick den sitt nuvarande utseende.

Först 1906 införskaffades den första kårfanan.     

1912 inrättades konsulentkursen för blivande lärare och rådgivare. Avlagd agronomexamen var förkunskapskrav.

 

Utbildningen på Kung. Lantbrukshögskolan

Agronomutbildningen hade tidigare inte varit specialiserad. Behovet av mer fördjupade kunnskaper ledde till att utbildningen förlängdes och delades upp i tre inriktningar: jordbruks-, husdjurs- och ekonomisk linje.

1943 införs en allmän linje dels för att tillgodose lantbruksskolornas behov av breda lärare. Praktikkravet sänktes till två år.

1951 Startar den maskintekninska linjen.

1961 Den propedeutiska kursen eller "Proppen" införs och läses på Svalövs, Sötåsens eller ett par andra lantbruksskolor.  

1993 Två nya inriktningar startar, nämligen livsmedel och bioteknik. Bioteknikinriktningen blir kortvarig och lades ner efter bara tre år. Samma år försvann Proppen.

Från och med 1994 sökte man direkt till inriktningen.

1998 återinförs praktiken.