Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_Router has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_router.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_Model has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_model.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_View has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_views.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CMSimpleFileBrowserView has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/filebrowser/classes/filebrowser_view.php:10
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CMSimpleFileBrowser has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/filebrowser/classes/filebrowser.php:10
ultunae.se - Propp-skolor

ultunae.se

:   Hem > Agronom > Propp-skolor

Propp-skolor

1961 införs den propedeutiska kursen eller "Proppen". Kursen lästes på olika lantbruksskolor innan man började på Ultuna. Proppen försvann år 1993.

Ingelstorp
Jälla
Plönninge
Svalöv
Sötåsen
Önnestad


Ingelstorp

Ingelstorp ligger väster om Kalmar. Lantbruksundervisningen startade 1877 på Högalids folkhögskola som då låg på Ebbetorp. 1902 flyttade folkhögskolan till Dörby där en ny skolbyggnad hade uppförts för folkhögskolan och lantmannaskolan. Då lantmannaskolan behövde ett skoljordbruk köpte landstinget Ingelstorps gård 1946. Nya skolbyggnader uppfördes och skolan flyttade dit 1951. Den första propp-kurs började 1957.

 

Jälla

Jälla ligger utanför Uppsala. 1895 avknoppades en lantmannaskola från folkhögskolan i Uppsala, men lades ner 1899. Efter ett år återupplivades den och flyttade tillsammans med folkhögskolan till Gryttjom vid Tierp. 1925 flyttade de båda skolorna till Wik vid Balingsta. Folkhögskolan är fortfarande kvar men lantmannaskolan behövde skoljordbruk och flyttade till Jälla 1937. Landstinget hade några år tidigare köpt in gården. Det gamla träslottet revs och istället byggdes skolhus med klassrum, expedition, matsal och kök samt även personalbostäder.

 

Plönninge

Plönninge ligger vid Harplinge i Halland. Landstinget köpte Plönninge egendom 1937 och flyttade dit sin sedan 1890 igångvarande lantbruksutbildning från Katrinebergs folkhögskola 1947.

 

Svalöv

1899 startades jordbruksutbildning i Svalöv. I början bedrevs undervisningen på Fridhems folkhögskola som också var huvudman för lantmannaskolan till 1941. Från och med 1919 fick skolan egen rektor. Lantmannaskolans huvudbyggnaden uppfördes 1920-1921 och finansierades genom att lantbrukare och industrier fick teckna andelar i bygget. Den praktisk-teoretiska helårskursen för blivande agronomer startades i Svalöv 1957 (proppen). 

 

Sötåsen

Sötåsen ligger söder om Töreboda i Skaraborg. 1931 tillsatte Hushållningssällskapet en kommitté för att utreda frågan om en lantbruksskola i den norra länsdelen. Planerna försenades av kriget men 1944 köpte Hushållningssällskapet Sötåsens egendom. Man ansåg sig dock inte ha möjlighet att driva skolan utan överlät egendomen till landstinget 1950. Igångsättandet av skolverksamheten planerades av häradsagronom Albert Fransson. Skolbygget startade 1957 och de första eleverna flyttade in 1958. Albert Fransson blev sedan skolans rektor i 23 år.  

 

Önnestad

Önnestad ligger väster om Kristianstad. Vid Önnestads folkhögskola bedrevs lantbruksundervisning från 1877 till 1888 då Kristianstads läns lantmannaskola inrättas.