Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_Router has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_router.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_Model has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_model.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_View has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_views.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CMSimpleFileBrowserView has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/filebrowser/classes/filebrowser_view.php:10
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CMSimpleFileBrowser has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/filebrowser/classes/filebrowser.php:10
ultunae.se - Utbildningen

ultunae.se

:   Hem > Agronom > Utbildningen

Utbildningen

Vill ni utbilda er till ledande befattningar inom jordbruks- eller livsmedelsområdet? Agronomprogrammet ger er den rätta kunskapen!

Agronomer med kårband och nationsband (Västgöta och Östgöta).
 
 Framtid
Agronomer kommer att ha en central roll i framtidens livsmedelsproduktion. Vilka arbetsuppgifter du får som utexaminerad agronom påverkas av vilken inrikting du väljer. Agronomer arbetar inom ett stort antal områden såsom rådgivning, forskning, produktutveckling, marknadsföring, undervisning, konsultarbete, företags- eller myndighetsledning, administration, information, journalistik eller biståndsarbete, både inom privat och offentlig sektor och ofta i ledande befattning.

Utbildningen
Agronomprogrammet omfattar 180 poäng och består av 160 poäng kurser samt ett examensarbete om 20 poäng. Det finns fem inriktningar på agronomexamen: Ekonomagronom, Husdjursagronom, Livsmedelsagronom, Mark/växtagronom och Teknikagronom.

Studenterna specialiserar sig inom sina inriktningar men alla agronomstudenter läser en agrar introduktionskurs. Tredje året läses kursen Agrosystem gemensamt med alla inriktningar inom agronomprogrammet vilket ger möjlighet att bredda kunskaperna om lantbruk utanför din inriktning. Genom att hela årskursen läser tillsammans knyter man även kontakter med studenter på andra inriktningar. Alla agronomstudenter läser också 10 poäng matematik och statistik. Förutom de obligatoriska kurserna som ger bred kunskap inom inriktningen  finns även valfria kurser för att du ska kunna fördjupa dig. De undervisningsformer som används under agronomutbildningen är föreläsningar, laborationer, seminarier, studiebesök, problembaserat lärande, fältexkursioner och projektorganiserad undervisning. Kurserna har ofta koppling till praktik och forskning och delar av undervisningen sker på engelska. En mycket viktig bit av utbildningen sker under de två första veckorna. Som småtting får du då lära dig vad som krävs av en ultunesare…


Mer information om inriktningarnas kurser och framtidsutsikter får ni på SLU:s hemsida .