Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_Router has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_router.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_Model has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_model.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_View has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_views.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CMSimpleFileBrowserView has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/filebrowser/classes/filebrowser_view.php:10
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CMSimpleFileBrowser has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/filebrowser/classes/filebrowser.php:10
ultunae.se - Hushållningssällskap

Hushållningssällskap

Hushållningssällskap, föreningar, hvilka hafva till ändamål att främja utvecklingen af landtbruket och dess binäringar (Nordisk familjebok uggleupplagen 1884).

 

Nya hushållningssällskap eller namnbyte

Stockholm och Uppsala läns hushållningssällskap 1990
Ålands hushållningssällskap 1996
Kalmar och Kronoberg hushållningssällskap 1997?
Dalarnas och Gävleborgs läns hushållningssällskap 2001
Hushållningssällskapet Väst 2003
Hushållningssällskapet Sjuhärad 2003
Kalmar-Kronoberg-Blekinge läns hushållningssällskap 2004
Stockholms-Uppsala-Södermanlands läns hushållningssällskap 2005
Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten 2010


 

Driftsbolag

HS Landsbygdskonsult 1991 
HS Konsult 2005  
HS Rådgiving agri ab 2007 
Hushållningssällskapet rådgivning nord 2007 
Växa 2008
HIR Malmöhus 2010
Rådgivarna i Sjuhärad 2010 

 


 

HS Landsbygdskonsult ab

1991 bildades HS Landsbygdskonsult ab, ett rådgivningsbolag som ägdes av Hushållningssällskapet i Stockholms och Uppsala län. År 2000 blev även Hushållningssällskapet i Södermanland delägare.

 

Upp

 


HS konsult ab

HS konsult ab är ett rådgivnings- och fältförsöksbolag som bildades 2005 av Stockholm-Uppsala-Södermanlands hushållningssällskap tillsammans med Örebro HS samt Gävle och Dalarnas HS. Även Västmanlands läns hushållningssällskap blev delägare från 2007.

Huvudkontoret ligger i Uppsala men bolaget har lokalkontor i:

Södermanland, Ulfhälls gård, Strängnäs

Örebro
 
Västmanland, Brunnby gård

Dalarna och Gävleborg, Storvik

 

Upp

 


HS rådgivning agri ab

Hushållningssällskapet Östergötland och Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge sammanförde rådgivningen och fältförsöken i ett gemensamt bolag.

Bolaget har kontor på fem orter: Linköping, Gamleby, Kalmar, Växjö och Bräkne-Hoby.

 

Upp

 


Hushållningssällskapet rådgivning nord

Hushållningssällskapen i Västerbottens och Norrbottens län bildade ett gemensamt rådgivningsbolag 2007. Bolaget har huvudkontor i Luleå och åtta lokalkontor.

Lokalkontor i Norrbotten: Kalix, Öjebyn, Haparanda och Boden.

Lokalkontor i Västerbotten: Umeå, Skellefteå, Sorsele och Malå.

 

Upp

 


Växa Halland

Vid årsskiftet 2007/2008 bildade Hushållningssällskapet i Halland och Hallands Husdjur ett gemensamt bolag. Växa ägs till 50 % av medlemmar och till 50 % av Hallands Hushållningssällskap. Föreningen bedriver försöksverksamhet och rådgivning som traditionellt görs av hushållningssällskapen inom växtodling, ekonomi och byggnader, men även avels- foderrådgivning och seminverksamhet som en husdjursförening.  

Svenska Husdjur, Freja Husdjur, Hansa Husdjur och Norrmejeriers producenttjänst fusionerade till Husdjursföreningen Sverige. I december 2010 beslutade Växa Hallands fullmäktige att fusionera med Husdjursföreningen Sverige. 21 av 27 röstade för fusionen. 2011 ändrade Husdjursföreningen Sverige namn till Växa Sverige ekonomisk förening.

Upp

 


HIR Malmöhus 

2010 flyttade Hushållningssällskapet Malmöhus rådgivningsverksamheten till HIR Malmöhus AB. Hushållningssällskapet är huvudägare i det nya bolaget och äger minst 60 % medan resten av bolaget ägs av personalen.

Upp

 


Rådgivarna i Sjuhärad

Rådgivningsverksamheten i Hushållningssällskapet Sjuhärad gick samman med Södra Älvsborgs husdjur 1/1 2010, genom att hushållningssällskapet blev hälftenägare i Södra Älvsborgs husdjur och namnet ändras till Rådgivarna i Sjuhärad ek.för. Forskning, försöksverksamhet mm finns kvar vid Hushållningssällskapet Sjuhärad.

 

Upp