Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_Router has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_router.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_Model has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_model.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_View has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_views.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CMSimpleFileBrowserView has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/filebrowser/classes/filebrowser_view.php:10
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CMSimpleFileBrowser has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/filebrowser/classes/filebrowser.php:10
ultunae.se - Älfsborgs läns hushållningssällskap 1812

ultunae.se

:   Hem > Hushållningssällskap > Älfsborgs läns hushållningssällskap 1812

Älfsborgs läns hushållningssällskap 1812

Bildades 1812. Enligt de nya stadgarna från 1829 delades Elfsborgs läns Hushållssällskap i en Hufvudafdelning (eller första avdelning) och en filialavdelning (senare Älvsborgs södra). Sällskapet bedrev upplysningsverksamhet och utdelade premier och böcker för att förbättra odlingarna. 1831 beslutade förvaltningsutskottet att bekosta ett sjukstall och bostad för en djurläkare i Vänersborg. Från 1829 hölls mötena hemma hos skattmästaren L Hallgren och från 1831 hemma hos ordföranden C von Qvanten på Residensgatan. Han bodde i ett trähus med två våningar som brann ner 1834 och delar av arkivet förstördes. Sällskapet fick sedan hålla till i residenset och en tillfällig lokal. 1838 hyrdes en ny lokal av ett nybildat socitetsbolag som hade sin byggnad i västra hörnet av Kungsgatan och Kyrkogatan.

 

Älvsborgs läns norra hushållningssällskap 1845

Genom nya stadgar delades Hushållningsällskapet, dock med samma ordförande till 1857 då Sällskapet själva fick rätt att välja ordförande. Utskottssammanträden hölls i en lokal som tillhörde landskontoret. Lokalerna var billiga och hade både möteslokal, arkiv, bibliotek och modellsamlingar men ingen expedition. Sparbanken som hade en tomt vid stora torget skulle uppföra en ny byggnad och erbjöd sig att inreda ett kontor till Sällskapet på första våningen med bla möteslokal och expedoition. Inflyttning skedde 1883.

Hushållningssällskapets hus på Kungsgatan var färdigt 1955.

Hushållningssällskapet Väst

Den 27 mars 2003 beslutade Älvsborgs läns norra hushållningssällskap och Göteborg och Bohusläns hushållningssällskap om en sammanläggning och att det nya sällskapet skulle heta Hushållningssällskapet Väst.

Hushållningssällskapet Väst har kontor i Vänersborg.

Älvsborgs läns södra hushållningssällskap 1845

1844 övergick den södra filialen till ett eget hushållningssällskap för häraderna Ås, Gäsene, Kind (norra och södra), Redväg, Mark (norra och södra), Veden och Bollebygd samt städerna Borås och Ulricehamn. De första hundra åren höll hushållningssällskapet sina möten i rådhuset i Borås. 1914 flyttade sällskapet in i egna lokaler på Kvarngatan i Borås. 1911 anställdes en jordbrukskonsulent och även kontorspersonal. Detta gjorde att rådgivningsverksamheten kom igång. Bland annat anlades förevisningsfält och kurser för småbrukare ordnades. Vidare utökades husdjurspremieringarna och svinavelsföreningar startades.

Rådde gård, Länghem donerades till hushållningssällskapet 1948 av länsjägmästare K.F. Mellquist. Viss kursverksamhet bedrevs på gården och 1953-1954 byggdes en kursbyggnad med undervisningslokaler och övernattningsrum. 1973 flyttade hushållningssällskapets kansli till Rådde. Den andra våningen i kursbyggnaden byggdes om till kontor, sammanträdesrum och arkiv, medan den första våningen även fortsättningsvis kunde användas som kurs- och möteslokal.

År 2003 ändrades namnet till Hushållningssällskapet Sjuhärad genom en stadgeändring. Rådgivningsverksamheten flyttas till Rådgivarna i Sjuhärad 2010.