Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_Router has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_router.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_Model has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_model.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_View has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_views.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CMSimpleFileBrowserView has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/filebrowser/classes/filebrowser_view.php:10
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CMSimpleFileBrowser has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/filebrowser/classes/filebrowser.php:10
ultunae.se - Örebro läns kungl. hushållningssällskap 1803

ultunae.se

:   Hem > Hushållningssällskap > Örebro läns kungl. hushållningssällskap 1803

Örebro läns kungl. hushållningssällskap 1803

Örebro läns kongliga hushållningssällskap bildades på Örebro slott i januari 1803 och stadgarna godkändes av Kungl. Majestät tre månader senare.

 Landshövdingen Salomon Löfvenskjöld blev sällskapets förste ordförande, prosten Carl von Rosenstein valdes till sekreterare och Carl Gustaf Broms blev skattmästare.

Enligt stadgarna skulle sällskapet ”underwisa den okunnoge, wäcka den tröge, belöna den nyttige, upmuntra och underlätta den idoge Medborgaren”. 1813 köptes tre gårdar i Dyringe. Där skulle en lantbruksskola och ett mönsterjordbruk anläggas. Dock visade det sig att kostnaderna hade underskattats och i kombination med missväxt och organisationsproblem blev sällskapet tvunget att arrendera ut jordbruket. Dyringe såldes 1834 och år 1850 gjordes ett nytt försök att starta lantbruksskola och den drevs på olika platser fram till 1915.

Hushållningssällskapet hade till en början sitt bibliotek, arkiv och sina möten i det Bromsiska huset vid stortorget medan årsmöten och större möten hölls på slottet. Då den tidigare skattmästaren Brom dog 1832 fick sällskapet hyra olika lokaler till 1896 då byggnaden på Stortorget 18 köptes. 1959 flyttade sällskapet till sina nybyggda lokaler på Fabriksgatan 8.

1856 fick sällskapet sin första länsagronom som arbetade med dikningsföretag. I Karlskoga hushållningsgille anställde1906 en vandringsrättare vars uppgift var att cykla mellan gårdarna och undervisa i lanthushållning. Den första jordbrukskonsulenten var Herman Flodkvist (agronomexamen Ultuna 1901) som anställdes 1911. Arbetsuppgifterna bestod av att ge rådgivning i jordbruksfrågor, beteskultur och leda studieresor samt även vara arbetsledare för vandringsrättarna. HIR-rådgivning startades 1984. Rådgivningsverksamheten övergick  till HS konsult 2005.