Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_Router has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_router.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_Model has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_model.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_View has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_views.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CMSimpleFileBrowserView has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/filebrowser/classes/filebrowser_view.php:10
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CMSimpleFileBrowser has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/filebrowser/classes/filebrowser.php:10
ultunae.se - Blekinge läns kungl. hushållningssällskap 1814

ultunae.se

:   Hem > Hushållningssällskap > Blekinge läns kungl. hushållningssällskap 1814

Blekinge läns kungl. hushållningssällskap 1814

1814 kallade landshövdingen von Brinkman till ett konstituerande sammanträde för att bilda ett hushållningssällskap. Landshövdingen skaffade en hyrd lokal till sällskapet mitt emot gamla landshövdingeresidenset med en sal och en kammare.

Redan 1819 började sällskapet hålla sina högtidssammanträden på Storkällaren i Karlskrona. Storkällarens verksamhet började 1786. Det ursprungliga huset förstördes i stadsbranden 1790 men det nya uppfördes på samma grund. År 1942 upphörde Storkällaren som restaurang. Landshövding Wachtmeister upplät rum i residenset då han ändå ej bodde där. Då landshövdingen dog 1827 fick sällskapet hyra lokaler i frimurarhuset. 1838 hölls även högtidssammanträde på frimurarhuskällaren. 1869 hyrde sällskapet åter en lägenhet i (gamla) residenset. 1892-1896 hyrde sällskapet en lokal i Tekniska skolan i Karlskrona. Utrymmena var otillräckliga och allmänna mötena hölls i landskansliets sessionssal.

Sällskapet flyttade till den Wachtmeisterska huset (kallat Grevagården) i Karlskrona 1896. Huset är från 1705 och var från början generalamiral Hans Wachtmeisters privatpalats, byggt i karolinsk stil. Grevagården var en av få privata bostäder som klarade den stora stadsbranden 1790. Greve Hans Wachtmeisters ättling och namne ägde huset fram till 1971. Länsmuseet tog över fastigheten 1971.  Sällskapet flyttade till Thornska villan i Bräkne Hoby.

År 2004 beslutades om en sammanläggning av Blekinge läns hushållningssällskap och Kalmar-Kronobergs hushållningssällskap.