Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_Router has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_router.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_Model has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_model.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_View has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_views.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CMSimpleFileBrowserView has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/filebrowser/classes/filebrowser_view.php:10
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CMSimpleFileBrowser has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/filebrowser/classes/filebrowser.php:10
ultunae.se - Gefleborgs läns kungl. hushållningssällskap 1814

ultunae.se

:   Hem > Hushållningssällskap > Gefleborgs läns kungl. hushållningssällskap 1814

Gefleborgs läns kungl. hushållningssällskap 1814

Landshövding Erik Sparre kallade tolv männ för att bilda Hushållningssällskapet i Gävleborgs län 28 januari 1814.

Från 1855 fick sällskapet statliga anslag från brännvisskatt och kunde då anställa länsagronom, mejeriinstruktör och en länsmejerska. Ett par decennium senare anställdes även husdjurskonsulent, skogsvårdskonsulent och två fiskekonsulenter. Konsulenterna var oftast placerade i Gävle och 1904 beslöt förvaltningsutskottet att tillsätta ett antal vandringsrättare för att bättre nå ut med rådgivningen i länet.

Sällskapet startade länets första lantbruksskola på Åby gård i Valbo 1856 och mejeriskola på Mogården 1865. En frökontrollstation som startades 1887 blev senare frökontrollanstalt med statligt stöd. Fältförsöksverksamheten började 1899. 

När lantbruksnämnden bildades 1948 tog den över rådgivningen i täckdikning och byggnadsplanering. Sällskapet omorganiserades och utökade sin övriga rådgivning och kursverksamhet. Maskinkonsulent anställdes 1948 och en av Sveriges första ekonomikonsulenter anställdes 1955.  

Hushållningssällskapet arrenderade Kungsgårdens lantbruk från 1949 och byggdes en studiegård 1950 för att kunna koncentrera kursverksamheten. 1967 köpte sällskapet mark och byggnader och jord- och skogsbruk drevs i egen regi. Den egna administrationen koncentrerades till herrgården, men blev också ett centrum för många andra av jordbrukets organisationer.

Gävleborgs läns hushållningssällskap slogs samman med Hushållningssällskapet i Kopparberg/Dalarna år 2001.

 

Hushållningssällskapet Dalarna och Gävleborg

Vid sällskapens årsmöte 2001 beslutades att Kopparbergs/Dalarnas hushållningssällskap och Gävleborgs läns hushållningssällskap skulle gå samman. 

Det kontor som låg i Falun stängdes och administrationen flyttades till Kungsgården där sällskapet hade ett gemensamt kontor. Kungsgården ligger mellan Hofors och Sandviken. 

Hushållningssällskapet hade sedan tidigare en jordbruksfastighet i Kungsgården och därför var det naturligt att förlägga kontoret dit. Hösten 2004 såldes Kungsgårdens huvudbyggnad av Hushållningssällskapet och 2005 avyttrades mark och ekonomibyggnader.

Sällskapet blev delägare i HS konsult år 2005. Rådgivningsverksamheten övertogs av HS konsult som öppnade ett rådgivningskontor i Storvik.