Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_Router has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_router.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_Model has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_model.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_View has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_views.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CMSimpleFileBrowserView has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/filebrowser/classes/filebrowser_view.php:10
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CMSimpleFileBrowser has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/filebrowser/classes/filebrowser.php:10
ultunae.se - Gotlands läns kungl. hushållningssällskap 1791

ultunae.se

:   Hem > Hushållningssällskap > Gotlands läns kungl. hushållningssällskap 1791

Gotlands läns kungl. hushållningssällskap 1791


I april 1791 samlade häradshövdingen i södra Gotlands domsaga Lars Fredric Lind, fyra andra högre tjänstemän för att bilda ett ekonomiskt sällskap. Hushållningssällskapets stadgarna godkändes dock först 1800. Syftet var att främja åkerbruk, boskapsskötsel och skogsbruk. Landshövdingen och biskopen valdes snart till hedersledamöter och från 1801 blev landshövdingen ordförande i sällskapet. 1817 godkändes sällskapets nya stadgar och namnet ändrades till Gotlands läns Kongl. hushållningssällskap. Arbetet tog ny fart och landets förste lantbruksingenjör anställdes för att undersöka myrar, fårskötsel och ylleväveri premierades, vidare anställdes länets förste veterinär. Sällskapet verkade också för att en brandstodsförening bildades i det norra häradet. Hushållningssällskapet köpte en fastighet i Visby och lät bygga en ny byggnad år 1902. 1946 byggdes expeditionen ut i Visby och försöksverksamheten började på gården Stenstugu.

Dagens kontor vid Lövsta lantbruksskola.