Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_Router has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_router.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_Model has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_model.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_View has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_views.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CMSimpleFileBrowserView has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/filebrowser/classes/filebrowser_view.php:10
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CMSimpleFileBrowser has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/filebrowser/classes/filebrowser.php:10
ultunae.se - Hallands läns hushållningssällskap 1812

ultunae.se

:   Hem > Hushållningssällskap > Hallands läns hushållningssällskap 1812

Hallands läns hushållningssällskap 1812

Efter kungl. Maj:ts önskan samlade landshövding Sylvander 25 personer till ett möte på Halmstad slott den 12 dec 1811, för att bilda Hallands hushållningssällskap. Stadgarna godkändes av kronprins Karl Johan i juli 1812 och organisationen fick kalla sig Hallands läns Kongl. Hushållningssällskap.

 Landshövdingen Sylvander

Sällskapets verksamhet var den första tiden att dela ut medaljer och belöningar för gärningar som främjat odlingen. Senare arbetade sällskapet mot flygsanden och för skogsodlingen, länets förste veterinär samt tog initiativ till bildandande av Hallands läns sparbank. De nordliga häraderna motionerar 1863 (avslogs) om en delning av sällskapet med Ätran som gräns mellan den nordliga och sydliga delen. 1873 anställer sällskapet en länsmejerist. 1886 hade länet 110 mejerier. Jordbrukskonsulenttjänst inrättades och 1900 anställdes agronom Hj. Bergström.

Vid starten var sällskapet inhyst i Halmstad slott, men större möten hölls på rådhuset. Ledamöterna förvarade sällskapets handlingar i sina hem. 1893 brann sekreterarens hus ner och många handlingar försvann. Därför börjar sällskapet leta efter en kontorslokal. 1895 föreslog förvaltningsutskottet att en fastighet skulle inköpas i Halmstad, förslaget stoppades dock av ledamöter som fruktade att verksamheten skulle koncentreras till den södra länsdelen. 1913 hyrdes tre rum i hus i grands annex i östra förstaden.

Trångboddheten föranledda att lokalfrågan åter blev aktuell 1928. Både Halmstad och Falkenberg var villiga att ställa lokaler till förfogande. Sällskapet sammanträdde juli för att besluta var kontoret skulle ligga. Resultatet blev att expeditionen flyttades till den Åkerhielmska villan i Halmstad och att stamboksexpeditionen blev kvar i Falkenberg. 1938 uppfördes nya lokaler i Halmstad för sällskapet som hade växt ur de befintliga. Samma år byggdes en visningshall och ett tuberkuloslaboratorium i Falkenberg. 1961 köpte sällskapet de lokaler som de tidigare hyrt av staden.

1943 utfärdade husdjurskonsulenten Erik L. Larsson en inbjudan till bildande av H.A.R.H. (Föreningen för husdjursavelns rationalisering i Halland). Efter en månad var föreningen bildad och inom kort var mer än 1700 djur ansluta till seminföreningen. En tjurcentral med tillhörande laboratorium upprättades på Kristineslätts gård utanför Falkenberg. 1950 byter föreningen namn till Hallands Seminförening. 1996 flyttar sällskapet från Halmstad till Lilla Böslid och Agrocenter.

 
Lilla Böslid

 
Agrocenter i Falkenberg

Rådgivnings- och försöksverksamheten övergick till Växa 2008.