Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_Router has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_router.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_Model has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_model.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_View has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_views.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CMSimpleFileBrowserView has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/filebrowser/classes/filebrowser_view.php:10
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CMSimpleFileBrowser has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/filebrowser/classes/filebrowser.php:10
ultunae.se - Jämtlands läns hushållningssällskap 1817

Jämtlands läns hushållningssällskap 1817

Jämtlands län bildades 1810 då landskapet Jämtland bröts ut från Västernorrlands län och slogs samman med landskapet Härjedalen som bröts från Gävleborgs län. Hushållningssällskapet bildades sju år senare. Den 7 juni 1817 hade 50 inbjudna personer samlats för att bilda ett hushållningssällskap. Landshövdingen som hade kallat till mötet var själv sjuk så att vice landshövding Lars Arnell valdes till sällskapets förste ordförande.

 Arnell flyttade från länet 1818, och blev landshövding i Halmstad och dess hushållningssällskaps andre ordförande under fem år. Efter en kort tid som statssekreterare, lämnade han Sverige och blev bokhandlare i Åbo samt sekreterare i Finska hushållningssällskapet.  

I Sundsvallsbankens fastighet hade sällskapet xpeditionslokaler mellan 1928-1966.

Jämtlands län bildades 1810 då landskapet Jämtland bröts ut från Västernorrlands län och slogs samman med landskapet Härjedalen som bröts från Gävleborgs län. Hushållningssällskapet bildades sju år senare. Under åren 1840 – 1850 var sällskapet  engagerade i tillkomsten av bl.a. Ope lantbruksskola, länets Sparbank och Brandstodsbolag liksom Norrlands hypoteksförening. På 1880-talet började sällskapet att premiera fjällraskon för att förbättra avelsmaterialet och höja avkastningen. I slutet av 1800-talet importerades tunga hästraser till länet. För att hindra ”planlös korsningsavel” premieras Nordsvensk häst som egen ras från 1900. Hushållningssällskapen i Jämtland, Gävleborg, Västernorrland och Kopparberg startar även en anstalt för uppfödning av avelshingstar av nordsvensk. 1904 upplät staten det tidigare skvadronchefsbostället Wången till sällskapen. 1976 förvärvar HS marken vid Hingstuppfödningsanstalten Wången av Domänverket. 1985 ombildas Hingstuppfödningsanstalten Wången till Stiftelsen Wången.

Denna byggnad kallades Bönderna hus. Bla HS hade  sina expeditionslokaler här från 1967.

Hushållningssällskapet startar en jordbruksbokföringsbyrå 1911. Lantbruksförbundets driftsbyrå öppnar nytt kontor i Östersund 1962 och övertar då sällskapets bokföringsverksamhet. 

1993 upphör sällskapets lantbruksrådgvining.