Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_Router has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_router.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_Model has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_model.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_View has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_views.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CMSimpleFileBrowserView has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/filebrowser/classes/filebrowser_view.php:10
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CMSimpleFileBrowser has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/filebrowser/classes/filebrowser.php:10
ultunae.se - Kalmar läns kungl. hushållningssällskap 1811

ultunae.se

:   Hem > Hushållningssällskap > Kalmar läns kungl. hushållningssällskap 1811

Kalmar läns kungl. hushållningssällskap 1811

I slutet av 1811 sammankallade landshövding Johan Georg de la Grange ett antal framstående personer till ett möte på gästgivaregården i Staby.

De bildade Calmar läns hushållningssällskap. Sällskapet behövde lokaler i Kalmar, och fick låna  två rum på Kalmar slott. (Erik XIV:s gemak och grå salen) till 1839. Dock var det bekvämare att hålla utskottsmötena på residenset och i slutet hölls sammanträdena där. Sällskapets bibliotek behövde bli mer tillgängligt än på slottet och flyttades 1839 till en gård på östra sidan av larmtorget. Det flyttades igen 1841, nu till en gård på Södra Långgatan 34.

Medlemmarna i länets norra del hade flera gånger försökt få till en delning av sällskapet, främst pga av avståndet till förvaltningsutskottet i Kalmar. Riksdagen avslog delningen av länet, men när brännvinsmedel avsattes till hushållningssällskapens verksamhet fick debatten nytt liv. På ett möte 1858 beslutades att dela sällskapet i två.

Hundra år senare tyckte riksdagens revisorer ej att det behövdes två sällskap i Kalmar län och en utredning tillsattes. 1962 återförenas de två sällskapen enligt riksdagens beslut. Det nya sällskapet skulle vara stationerat i Kalmar och ha ett kontor i Västervik.  

Kalmar läns södra hushållningssällskap 

1859 -1961 med kontor i Kalmar. Sällskapet som inte hade någon egen lokal hyrde från 1863 lokaler på Kaggengatan 8 och sedan på Storgatan 19 till 1876. Då fick man hyra lokaler i Frimurarehuset bottenvåning vid larmtorget som var inredda för sällskapets behov. Snart behövdes större plats även för kemiska stationen. 1893 köptes en fast vid Norra Långgatan. Ytterligare behov av större lokaler gjorde att grannfastigheten köptes och byggdes om 1958.

 

Kalmar läns norra hushållningssällskap 

Staden Västervik ville bryta sig ur Kalmar län och bilda eget län tillsammans med Norra och Södra Tjusts, Aspelands och Sevede härader. Förslaget avslogs av ständerna. Länsresidenset som redan hunnit byggas, blev i stället stadshotell. Vissa länsinstitutioner delas ändå upp, så att Västervik blir säte för Norra Kalmar läns hushållningssällskap. 1865 införs två landsting i Kalmar län, varav det norra landstinget förlades till Västervik.

Sällskapet under en tid expedition i Västerviks Sparbanks hus (byggt 1866).

1920 hade Norra Kalmar läns Hushållningssällskap endast en konsulent anställd. Han fungerade som administratör och samordnare. I varje härad fanns Hushållsgillen. På förslag från Hushållsgillet kunde sedan Hushållningssällskapet lämna bidrag till täckdikning och stenröjning, ge råd om förbättrad växtodling eller bistå vid anskaffning av bättre produktionsdjur.

Sällskapets kontor i Gamleby
 

Kalmar och Kronobergs hushållningssällskap

1997? – 2003

Kalmar-Kronoberg-Blekinge Hushållningssällskap

Bildades 2004 då Blekinge läns hushållningssällskap gick samman med Kalmar-Kronobergs hushållningssällskap.