Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_Router has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_router.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_Model has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_model.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_View has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_views.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CMSimpleFileBrowserView has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/filebrowser/classes/filebrowser_view.php:10
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CMSimpleFileBrowser has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/filebrowser/classes/filebrowser.php:10
ultunae.se - Kopparbergs läns hushållningssällskap 1850

ultunae.se

:   Hem > Hushållningssällskap > Kopparbergs läns hushållningssällskap 1850

Kopparbergs läns hushållningssällskap 1850

Den 11 september 1850 hölls det första mötet i Falun och fyra år senare fastställdes stadgarna.

 Landshövdingen P. D Lorichs var drivande vid bildandet och blev sällskapets förste ordförande. 1851 anställdes Sveriges första länsagronom, hans arbetsuppgifter var främst dikning och vattenavledning. Tjänsten drogs in av kostnadsskäl 1880, då  arbetsuppgifterna egentligen hörde till de statliga lantbruksingenjörerna. Sällskapet var aktiva i tillkomsten av Vassbo lantbruksskola 1856, vars förste föreståndare var R. W. Nathorst. Mellan 1885 och 1892 var H. Julin Dannfelt (senare professor på Ultuna) föreståndare, dessutom var han jordbrukskonsulent i länet. 

Under en tid hade sällskapet expeditionslokaler i Brandstodsbolagets hus i Falun.