Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_Router has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_router.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_Model has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_model.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_View has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_views.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CMSimpleFileBrowserView has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/filebrowser/classes/filebrowser_view.php:10
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CMSimpleFileBrowser has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/filebrowser/classes/filebrowser.php:10
ultunae.se - Kristianstad läns hushållningssällskap 1814

ultunae.se

:   Hem > Hushållningssällskap > Kristianstad läns hushållningssällskap 1814

Kristianstad läns hushållningssällskap 1814

Landshövdingen i Kristianstads län, greve Axel De la Gardie bodde på Maltesholms gods. I januari 1813 kallade han till ett möte på landskansliet i Kristianstad för att bilda ett hushållningssällskap. Senare utarbetades stadgar med Finska hushållningssällskapet som förebild. Kungl. Maj:t stadfäste stadgarna för Christianstads läns Kongl. Hushålls-sällskap den 24 maj 1814.

Sällskapet anordnade länets första lantbruksmöte 1847 på Vittskövle. Länets första lantbruksskola startade sin verksamhet 1861 på Marielund i Tollarp. Skolan flyttades 1871 till Tunbyholm utanför Simrishamn där den fanns kvar till 1889. De lokala fältförsöken startade 1903 och den förste jordbrukskonsulenten anställdes 1911. Hushållningssällskapets individuella rådgivning (HIR) startades av sällskapet i Kristianstad 1979 och rådgivningen finns idag i hela landet.

 

Sällskapets fd expeditionslokaler i Kristianstad.

Sällskapet hade sedan 1906 hyrt lokal vid Västra Boulevarden. 1915 inköptes denna fastighet bygg 1866 (södra delen av kvarteret) och 1936 köptes den norra delen mot tivoligatan, byggd 1872. Förutom sällskapets expedition inrymdes även Veterinärlaboratoriet, Kemiska stationen och senare Lantbruksnämnden m.fl. 1962 köpte sällskapet Helgegården som kurs- och försöksgård.


Hushållningssällskapets kontor finns idag på Helgegården.