Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_Router has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_router.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_Model has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_model.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_View has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_views.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CMSimpleFileBrowserView has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/filebrowser/classes/filebrowser_view.php:10
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CMSimpleFileBrowser has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/filebrowser/classes/filebrowser.php:10
ultunae.se - Malmöhus läns hushållningssällskap 1814

ultunae.se

:   Hem > Hushållningssällskap > Malmöhus läns hushållningssällskap 1814

Malmöhus läns hushållningssällskap 1814

Landshövdingen Vilhelm af Klinteberg kallade ett antal ledande och intresserade personer till ett möte i november 1813.

Stadgar och riktlinjer utformades och Sällskapets första stadgar godkändes 1814.  Under den första tiden var Landshövdingen ordförande men 1849 reviderades stadgarna så att sällskapet fick utse sin egen ordförande.

1813 beslutades att ett tunnland på femtio skulle planteras med träd för att trygga tillgången på skog. Pilevallar räknades också som skog och sällskapet delade ut pilsticklingar till de plantörer som många härader anställde. 

Sällskapet anställde sin förste länsmejerist 1871. Länsträdgårdsmästare anställdes 1872. En ängsmästare för täckdikning och ängsbevattning anställdes 1892. En överkontrollbefattning för husdjursfrågor inrättades 1901 och ändrades 1918 till konsulent i utfodringsfrågor. Maskinkonsulent anställdes 1948. Ekonomikonsulent inrättades 1964 och hemkonsulent år 1812. Fiskmästare anställdes 1913 för att lämna råd i fiskerifrågor. Hushållningssällskapets medlemmar är organiserade i följande häradsgillen: Bara, Frosta, Färs, Harjager, Herrestad-Ljunits, Ingelstad, N. Luggude, S. Luggude, Onsjö, Oxie, Rönneberga, Skytts, Torna, Vemmenhög. 

För att sprida ny kunskap till lantbrukarna startade sällskapet Skånska jordbruksskolan på Orups gård som köptes 1839. Den högre lantbruksundervisningen kom till Skåne i och med Alnarps lantbruksinstituts öppnade och kom att fortsätta fram till 1932. Då statsbidragen var otillräckliga bidrog sällskapet med betydande belopp till undervisningen.

Sällskapet fick sina första egna lokaler 1868 då stallar för utställning och försäljning av slaktdjur och mejeriprodukter uppfördes i Malmö. Sällskapets bibliotek och samlingar var placerade på Alnarps lantbruksinstitut fram till den 7 september 1887 då Sällskapets nya administrationsbyggnad invigdes på Carlsgatan i Malmö. 1958 köpte Sällskapet Bjärsjölagårds egendom.

1959 började sällskapet arrendera Borgeby gård och 1978 flyttade sällskapet till Borgeby slott. År 2000 byggdes nya kontorsrum för rådgivarna i Gula villan brevid slottet. Villan byggdes senare ut och hela sällskapet flyttade från slottet till gula villan 2008.

Rådgivningsverksamheten flyttades till HIR Malmöhus AB 2010. Medlemsverksamhet, kostkonsulenter, fältförsök, gårdar och konferensanläggningen Bjärsjölagård fortsätter att drivas av Hushållningssällskapet.