Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_Router has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_router.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_Model has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_model.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_View has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_views.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CMSimpleFileBrowserView has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/filebrowser/classes/filebrowser_view.php:10
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CMSimpleFileBrowser has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/filebrowser/classes/filebrowser.php:10
ultunae.se - Norrbottens läns hushållningssällskap 1814

ultunae.se

:   Hem > Hushållningssällskap > Norrbottens läns hushållningssällskap 1814

Norrbottens läns hushållningssällskap 1814

Norrbottens län bildades den 21 maj 1810 av den norra delen av Västerbottens län. Piteå blev residensstad i det nya länet till 1856 då landshövdingeresidenset flyttades till Luleå.

Per Adolph Ekorn (1758-1819)
Föddes i Strängnäs men tjänstgjorde i norra Norrland som notarie och häradshövding under 30 år, innan han blev den förste landshövdingen i det nybildade Norrbottens län. Ekorn hade sitt residens i Sunderbyn och introducerade potatisen som gröda i Norrbotten.

Landshövding Ekorn bildade hushållningssällskap den 13 augusti 1814 och stadgarna fastställdes 1816. Hushållingssällskapets verksamhet lades dock vilande från 1824 till den 29 augusti 1850 då landshövding Åkerhielm beslutades att åter bilda Norrbottens läns hushållningssällskap. Piteå var då residensstad men flyttades till Luleå 1856. Sällskapet flyttade samtidigt. De första Hushållningsgillena började sin verksamhet 1852 och samma år tog Hushållningssällskapet beslut om att öppna Norrbottens första sparbank i Piteå. 1858 började en lantbruksingenjör arbeta med dikning i länet med stöd av sällskapet. 1881 anställdes den förste länsagronomen.

Sällskapet öppnade länets första lantbruksskola i Avan 1859, den fanns till 1876. Året efter, 1877 öppnas istället lantbruksskola på gården Åminne vilken överlämnats till sällskapet 1869. Denna skola stängdes 1913, då den såldes. Istället inrättades en lantbruksskola på Grans egendom i  Piteå. Senare öppnades Björkfors lantmannaskola vid Nederkalix 1940.

1895 startade sällskapet den kemiska stationen i Luleå. Den drevs till 1938, då den kemiska verksamheten flyttades till Lantbrukskemiska kontrollstationen.

1905 började sällskapet med agronommöten, vilka ibland förberedde frågor för förvaltningsutskottet. 1918 inrättade sällskapet i en bokföringsbyrå.

Hushållningssällskapets kontor i Luleå

2009 överfördes rådgivningsverksamheten till ett rådgivningsbolag som ägdes gemensamt med Hushållningssällskapet i Västerbotten och verkade i båda länen.

Den 1 januari 2010 slogs Hushållningssällskapen Norrbotten och Västerbotten samman.

Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten

I november 2009 beslutade hushållningssällskapet i Norrbotten respektive Västerbotten om en sammanslagning från den 1 januari 2010.

De båda sällskapen samarbetade redan genom att de tillsammans ägde rådgivningsbolaget där personalen arbetade över båda länen. Även medlemsverksamheten var samordnad med gemensam medlemstidningen och medlemsregister.

Sammanslagningen skedde formellt genom att Hushållningssällskapet Västerbotten upplöstes och dess verksamhet slogs samman med verksamheten i Norrbotten vid årsskiftet. Hushållningssällskapet Norrbotten ändrade namn till Norrbotten-Västerbotten.

I december 2010 flyttade Sällskapets Umeåkontor till nya lokaler i Umestan företagspark (fd I20).