Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_Router has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_router.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_Model has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_model.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_View has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_views.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CMSimpleFileBrowserView has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/filebrowser/classes/filebrowser_view.php:10
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CMSimpleFileBrowser has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/filebrowser/classes/filebrowser.php:10
ultunae.se - Uppsala läns kungl. hushållningssällskap 1815

ultunae.se

:   Hem > Hushållningssällskap > Uppsala läns kungl. hushållningssällskap 1815

Uppsala läns kungl. hushållningssällskap 1815

Landshövdingen i Upsala län Berndt Vilhelm Fock kallade 12 herrar för att bilda ett hushållningssällskap i länet.

Den 26 jan 1814 samlades de i landskansliets lokal, dagen var kronprins Karl-Johans födelsedag och blev sällskapets stiftelsedag. Enligt instruktionerna som landshövdingen fått av kungen skulle i första hand ledamöter av vetenskapsakademin och lantbruksakademin kallas till ledamöter. Efter detta första möte inbjöds ytterligare 160 personer till det nästa möte den 16 mars. Över 100 kom till mötet som valde FU och professor Jöns Svanberg valdes till först sekreterare. Stadgarna fastställdes den 27 juni 1815.

Sällskapet utgav häften med odlingsråd from 1816. Gratis till medlemmar och såldes även i stadens bokhandel (Lundequist var ledamot i Hushållningssällskapet). Landshövdingen upplät ett rum på slottets mellanvåning för förvaring av sällskapets handlingar och modeller. 1819 användes delar av slottet till spannmålsmagasin och modellsamlingen flyttades runt innan den 1820 fick ett eget rum (fram till 1831 fick den dela rum med slottets brandutrustning) i slottsflygelns öppna valv. Modellsamlingen av åkerbruksredskap visades främst vid årssammankomsterna då medlemmarna kunde titta på nyinkomna redskap. Modellsamlingen överlämnades senare till Ultuna.

Förvaltningsutskottet ansåg att det behövdes mer träd och buskar i länet och anlade därför en trädskola (plantskola för träd) mellan botaniska trädgården och lugnet. Träden skulle delas ut till lantbrukare och senare även kommuner. Trädskolan började anläggas 1855 och senare byggdes växthus, bostad och uthus till trädgårdsmästaren/föreståndaren. I trädskolan odlades fruktträd, bärbuskar, köksväxter, lövträd, buskar, perenner och krukväxter. Trädskolan kom längre fram att flyttas till Vaksala.
 
Sällskapet började 1832 arbeta för att en brandstodsförening skulle bildas, vilket skedde 1844. Kreatursförsäkringsbolag bildades 1849, Mälarprovinsens hypoteksförening 1855. Sällskapet tog även initiativ till statyn över Karl XIV Johan i Carolinaparken 1854.

 

Stockholm och Uppsala läns hushållningssällskap 1990

1990 slogs sällskapet samman med Stockholms läns Hushållningssällskap, till Stockholms och Uppsala läns Hushållningssällskap.

Stockholms-Uppsala-Södermanlands läns hushållningssällskap 2005

Den första januari 2005 slogs Hushållningssällskapet i Stockholms och Uppsala län ihop med Hushållningssällskapet i Södermanlands län. När det gäller rådgivningen hade de två sällskapen redan samarbetat i bolagsform sedan år 2000.