Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_Router has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_router.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_Model has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_model.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_View has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_views.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CMSimpleFileBrowserView has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/filebrowser/classes/filebrowser_view.php:10
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CMSimpleFileBrowser has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/filebrowser/classes/filebrowser.php:10
ultunae.se - Värmlands läns kungl. hushållningssällskap 1803

ultunae.se

:   Hem > Hushållningssällskap > Värmlands läns kungl. hushållningssällskap 1803

Värmlands läns kungl. hushållningssällskap 1803

I samband med fastingsmarknaden i Kristinehamn 1802 kallade landshövding Nils Nilsson Silfverskjöld de ämbetsmän och bruksägare som var närvarande på marknaden för att diskutera ett hushållningssällskap i provinsen. 54 män var intresserade och samlades åter i juni på Carlstads Lands-Kansli. En kommitté bestående av tolv personer samt ordförande och sekreterare utarbetade sällskapets arbetsordning och presenterade den på fastingsmarknaden 1803.

 När det väl skulle bildas var Nils Nilsson Silverskjöld på väg att sluta som landshövding och efterträdaren friherre Arvid von Nolcken valdes till sällskapets första ordförande. Kungl. Maj:t  stadfäste stadgarna den 15 juli 1803 och sällskapet fick tillstånd att bära titeln kungligt genom nådig resolution den 9 maj 1804.

Redan första året började sällskapet att ge lån åt mindre jordbrukare och året efter började det handla med gräsfrö. Liksom det finska hushållningssällskapet utsåg sällskapet korrespondenter i de olika pastoraten som skulle rapportera om väderlek, skörd, rovdjur osv. Korrespondenterna ersattes senare av lininspektörer som skulle ge allmänheten råd om lin- och gräsodling. År 1847 startades en lägre lantbruksskola på Träfors gård i Ölme. Skolan flyttade fyra år senare till Gårdsjö för att 1892 flytta till Lillerud. Lantbruksskolan byggdes som kombinerad skolbyggnad och internat och var färdig 1896.

1852 beslöt Hushållningssällskapet att hushållsnämnder skulle bildas i varje härad. Hushållningsgillena inrättades 1866. Sedan år 2001 har Hushållningssällskapet nio gillen (Näs, Nordmarks, Gillbergs, Karlstads, Östra Värmlands, Färnebo, Jösse, Fryksdals och Älvdals gillen).

Under 1950-talet tillfördes hushållningssällskapen alltfler uppgifter av staten, såsom uppskattning av skördarna och hantering av provytor. Därför blev antalet konsulenterna allt fler, en bokföringsbyrån startades och även   miljökonsulent anställdes. Expansionen stannade 1967 då lantbruksnämnderna inrättades och de flesta konsulenter flyttades dit. Sällskapet gick från 17 konsulenter till tre och två assistenter. Nu fick sällskapet klara sig på medlemsavgifter och rådgivning, bla byggnadsrådgivning. Verksamheten var mycket inriktad mot jordbruket och diskussioner förekom om sällskapet skulle samverka med de ekonomiska föreningarna. Hushållningssällskapet beslutade att även i fortsättningen vara självständigt och oberoende.

Under 1980-talet utökade Hushållningssällskapet sin verksamhet med fastigheter. Sedan tidigare ägdes en fastighet i stadsdelen Klara i Karlstad, där kontoret låg. Nu byggdes ett nytt kontorshus i Klara, dessutom köptes ett hyreshus på Sandbäcksgatan 17 i samma stadsdel. Anledningen till investeringarna var att bygga upp ett kapital som sedan skulle skapa värden för Hushållningssällskapet och landsbygden.

Sällskapet satsade på bla fiskodling skogs- trädgårdsprodukter i ett dotterbolag. Verksamheten gick med förlust och det slutade med konkurs. Sällskapet fick sälja fastigheter i centrala Karlstad för att kunna fortsätta sin verksamhet.

Samtidigt som fastigheter såldes övertogs en fastighet i kvarteret Lodet, dit kansliet flyttade. På 1990-talet köpte Hushållningssällskapet huvudbyggnaden på Lilleruds naturbruksgymnasium. Lokalerna renoverades och sällskapet flyttade dit. Även Svea husdjur, Avbytartjänst, LRF mfl flyttade sina kontor till Lillerud.

Sällskapet flyttar till nya lokaler på  Ventilgatan 5 i Karlstad år 2008.