Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_Router has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_router.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_Model has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_model.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_View has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_views.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CMSimpleFileBrowserView has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/filebrowser/classes/filebrowser_view.php:10
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CMSimpleFileBrowser has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/filebrowser/classes/filebrowser.php:10
ultunae.se - Västernorrlands läns kungl. hushållningssällskap 1805

ultunae.se

:   Hem > Hushållningssällskap > Västernorrlands läns kungl. hushållningssällskap 1805

Västernorrlands läns kungl. hushållningssällskap 1805

Den 1 februari 1805 höll borgmästaren och lagmannen Lars Fr. Lind ett sammanträde med 24 deltagare, de bildade Västernorrlands ekonomiska sällskap. Lind hade tidigare varit delaktig i bildandet av Gotlands hushållningssällskap. På landshövdingens anhållan förklarade konungen sig villig att vara sällskapets högste beskyddare samma år.

Biskop CG Nordin valdes till sällskapets förste ordförande, vid den första sammankomsten i maj 1805.

Den förste länsagronom anställdes 1859, samt länsträdgårdsmästare och länsmejerska 1861. Frökontrollanstalt upprättades av sällskapet 1881 och en kemisk station 1886. I slutet av 1800-talet betalade sällskapet höga hyror för egna samt kemiska stationen och frökontrollanstaltens lokaler. Därför beslutade förvaltningsutskottet 1900att köpa en tomt i Härnösand, för att uppföra en byggnad med tre våningar.

1903 var Hushållningssällskapets byggnad färdigt för inflyttning.

1905 hade sällskapet fem anställda tjänstemän. 1908 anställdes två jordbrukskonsulenter. 1924 hade antalet anställda ökat till 15 och 1955 till 30 personer.