Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_Router has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_router.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_Model has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_model.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_View has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_views.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CMSimpleFileBrowserView has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/filebrowser/classes/filebrowser_view.php:10
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CMSimpleFileBrowser has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/filebrowser/classes/filebrowser.php:10
ultunae.se - Västmanlands läns kungl. hushållningssällskap 1815

Västmanlands läns kungl. hushållningssällskap 1815

Den 21 december 1813 kallade landshövdingen i Västmanlands län J W Liljencrantz till ett möte på Västerås slott. Så bildades sällskapet och stadgarna godkändes 1815.

Sällskapet startade en lantbruksskola 1843, som 1844-1869 var förlagd till Julpa säteri. 1848 övertog sällskapet ansvaret för skolan. Mellan 1869 – 1888 låg skolan på den arrenderade Stenby gård i Munketorp. Lantbruksskolan gick med förlust nästan varje år och när arrendet löpte ut övergick skolan till ägaren av Tomta gård och drevs som Tomta lantbruksskola i enskild regi.

Hushållningssällskapet hade sin expedition och sammanträdeslokaler på Västerås slott fram till 1888, då man flyttade till egna lokaler i Vestmania på andra sidan ån. Byggnaden ägdes av ett bolag som i sin tur ägdes av Hushållningssällskapet, Brandstodsbolaget, Sparbankerna mfl. 1935 beslöt förvaltningsutskottet att skaffa större lokaler och att inköpa en fastighet på Östra kyrkogatan 6, och efter ombyggnad kunde man flytta in på hösten 1936.

Sällskapet anställde en länsmejerist 1856 och en länsagronom 1859. Senare (1906) anställdes en jordbrukskonsulent, agr. Gustaf Nordin som bland annat arbetade med rådgivning och kurser. Från 1919 fanns även en hudjurskonsulent på deltid. Konsulenterna anordnade den första motorplogskursen 1920.

1962 förvärvade sällskapet Brunnby gård som skulle tjäna som försöksgård med även användas vid praktiska övningar i samband med kurser.

Brunnby gård. De fyra flyglarna är från 1600-talet, medan huvudbyggnaden byggdes 1862. 

Rådgivningen övergick till HS konsult år 2007 samtidigt som sällskapet blev delägare i bolaget.