Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_Router has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_router.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_Model has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_model.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_View has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_views.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CMSimpleFileBrowserView has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/filebrowser/classes/filebrowser_view.php:10
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CMSimpleFileBrowser has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/filebrowser/classes/filebrowser.php:10
ultunae.se - Lantbrukshögskolan

Lantbrukshögskolan

Kungliga lantbrukshögskolans emblem finns att beskåda på ultunabiblioteket i naturlig storlek.

Lantbrukshögskolan var förlagd till Ultuna. Detta har varit utbildningsort för agronomer sedan 1848, och är den äldsta och enda kvarvarande orten för den högre lantbruksutbildningen. Dock fanns en utbildning på Degeberg i Västergötland mellan 1833 och 1853 som inrättades av Edward Nonnen. Även på Alnarps lantbruksinstitut, som bildades 1862 kunde man läsa till agronom.

 1932 bildades Kungliga lantbrukshögskolan och därefter samlades all agronomutbildning till Ultuna. Följden blev att den sista agronomkursen på Alnarp tog examen 1933. Som kompensation fick Alnarp en ny ettårig driftsledarkurs.

1977 bildades Sveriges lantbruksuniversitet genom att Lantbrukshögskolan, Skogshögskolan och Veterinärhögskolan slogs samman.

 

Översikt

 

Kungl. Lantbrukshögskolan

 

Ultuna lantbruksinstitut 1848 

 

Högre kursen läggs ner 1853

Den högre utbildningen flyttas 1933

        

Försöksverksamheten flyttas

       

     

Degebergs lantbruksintitut 1832

Experimentalfältet  1811

Alnarps lantbruksinstitut 1862