Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_Router has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_router.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_Model has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_model.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_View has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_views.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CMSimpleFileBrowserView has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/filebrowser/classes/filebrowser_view.php:10
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CMSimpleFileBrowser has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/filebrowser/classes/filebrowser.php:10
ultunae.se - Alnarp

ultunae.se

:   Hem > Lantbrukshögskolan > Alnarp

Alnarp

Alnarps slott som byggdes för agronomutbildningen.

Alnarp eller Ultuna södra som det ofta kallas ligger i Skåne och här utbildades agronomer mellan 1862 och 1933.

 

Historia

1729 fick Skåne ny länsindelning och den förste landshövdingen i Malmöhus län, Johan Cronman, erhöll Alnarp som sommarresidens. Då var mangårdsbyggnaden ett envåningshus av korsvirke, 72 alnar långt och 11,5 alnar brett med tak och väggar av tegel. Det kallas idag för Gamlegård.

Alnarp hade en stor ladugård med flera längor som låg i fyrkant, byggda i korsvirke med tegeltak, varav den största var inredd för oxar. Åkermarken var indelad i tre skiften och hö skördades på mossen söder om gården. Skogen intill egendomen bestod mest av ask och alm. Den siste arrendatorn på Alnarp blev A. Göransson, innan kungsgården uppläts till lantbruksinstitutet 1858. Alnarps kungsgård omfattade då 304 ha åker, 75 ha äng, 48 ha tomter, park, trädgårdar mm samt 113 ha utarrenderad mark.

När Degeberg lades ned 1855 uppstod ett behov av ett lantbruksinstitut i södra Sverige. De Skånska hushållssällskapen, ett antal bönder och landshövdingen i Malmöhus län, von Troil, föreslog att ett lantbruksinstitut skulle upprättas på Alnarps kungsgård. Detta godkändes av riksdagen 1857.

Byggnaderna på kungsgården var dock otillräckliga, framför allt saknades undervisningslokaler samt bostäder för lärare och elever. Då det behövdes en ny byggnad beslutades att uppföra en stor huvudbyggnad och att ”även giva den ett värdigt yttre”. Byggandet understöddes av de skånska hushållningssällskapen.

Alnarps lantbruksinstitut invigdes i mars 1862 och Hjalmar Nathorst blev dess förste föreståndare. Utbildningarna bestod av två tvååriga kurser: en högre med lantbrukselever och en lägre med lantbrukslärlingar. Den högre utbildningen (agronomkursen) var för ägare eller ledare av större lantbruksföretag och för lärare. Förkunskapskraven var studentexamen eller teknisk elementarskola, lantmätar- eller officersutbildning.

1911 inrättades särskilda konsulentkurser som påbyggnad till agronomkursen. År 1918 blev undervisningen på de högre kurserna mer högskolemässig och lektorstjänsterna ändrades till professurer.

Hjalmar Nathorst var agronom  från Degebergs lantbruksinstitut. 1848-55 var han föreståndare för Södermanlands läns lantbruksskola i Väderbrunn och sekreterare vid Södermanlands läns hushållningssällskap. Samtidigt var han föreståndare på Dagsholms lantbruksskola i och vid Älvsborgs läns norra hushållningssällskap. 1849 blev Nathorst ledamot av Lantbruksakademien.

1861 blev han professor och föreståndare för Alnarps lantbruksinstitut, där han även undervisade i lantbruksekonomi och husdjurslära till 1886. Mellan 1867-96 var han sekreterare vid Malmöhus läns hushållningssällskap.

 

Utbildningarna på Alnarp

1862 Agronomstudenterna flyttade in i det nybyggda slottet.  

1864 Hovslagarkursen 

1876 Trädgårdsmästare 

1883 Högre mejeriskola som även fanns på Ultuna fram till 1893 då den flyttades till Alnarp och bildade Alnarps mejeriinstitut. Detta mejeriinstitut bestod av högre mejeriskolan och mejeriskolan och den förstnämnda krävde avlagd agronomexamen. 

1911 Konsulentkursen som var en påbyggnadskurs för agronomer.

1932 Agronomkursen flyttade till Ultuna.

1932 Driftsledarkursen startar  

1964 Driftledarkursen byter namn till Lantmästarkursen

 

 

Hovslagarskolan