Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_Router has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_router.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_Model has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_model.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_View has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_views.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CMSimpleFileBrowserView has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/filebrowser/classes/filebrowser_view.php:10
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CMSimpleFileBrowser has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/filebrowser/classes/filebrowser.php:10
ultunae.se - Degeberg

ultunae.se

:   Hem > Lantbrukshögskolan > Degeberg

Degeberg

Edvard Nonnen köpte Degeberg 1828 och uppförde en ny mangårdsbyggnad 1832. 

Edvard Nonnen var agronom och grundläggare av Sveriges första lantbruksinstitut.  Nonnen föddes i Tyskland men flyttade med sina föräldrar till Göteborg 1819. Han lärde sig svenska och studerade på bl.a. Royal institut i London och år 1824 hos den epokgörande agronomen Albrecht Thaér på Möglin i Preussen. Thaér hade redan 1806 grundat en högre lantbruksakademi. 1828 köpte Nonnen Degeberg i Västergötland och började bygga upp ett lantbruksläroverk. På lantbruksinstitutet fanns bostäder för elever, lärjungar och lärare, dessutom ett bibliotek. Nonnen anlade en park och en trädgård vid manngårdsbyggnaden och hösten 1828 hämtades 3000 träd och buskar från hans fars trädgårdsanläggningar vid Liseberg.  

De första lantbrukseleverna antogs 1832. Undervisning i praktiskt jordbruk och husdjursskötsel bestyrdes av inspektoren Alexander Skinner. Teorin bestod av bland annat lanthushållningslära och naturvetenskap. Eleverna var uppdelade på två klasser, den lägre motsvarades av lantbruksskolor, och den högre var en tvåårig utbildning som motsvarades av agronomkurserna på Ultuna och Alnarp.

Den högre kursen lades ner 1853 när Ultunas verksamhet kommit igång, medan den lägre lantbruksskolan med tjugofyra platser fortlöpte till 1862 då Edvard Nonnen dog.

 
Nonnen är begravd i Rackeby.

Liseberg

Liseberg var först ett landeri, vilket ungefär motsvarar dagens koloniområde. Lotterna indelades i morgnar. En morgon var precis så mycket jord, som en man hann plöja under en morgon.

År 1753 köptes landeriet av Johan Anders Lamberg. Hans hustru hette Elisabeth Söderberg, men han kallade henne för Lisa och så fick Liseberg sitt namn.

John Nonnen var född i Liverpool men han och hans familj kom 1819 till Göteborg. Han var den som införde Dahlian i Sverige och Liseberg pryddes snart av Dahlior och alla byggnader klädde han med vildvin. John Nonnens son var Edward Nonnen som redan som ung hade trädgårdselever i Lisebergs park.