Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_Router has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_router.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_Model has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_model.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_View has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_views.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CMSimpleFileBrowserView has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/filebrowser/classes/filebrowser_view.php:10
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CMSimpleFileBrowser has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/filebrowser/classes/filebrowser.php:10
ultunae.se - Experimentalfältet

ultunae.se

:   Hem > Lantbrukshögskolan > Experimentalfältet

Experimentalfältet

Experimentalfältets huvudbyggnad byggt 1837-38

 

Kungl. Svenska Landtbruksakademien instiftades 1811. Abraham Edelcrantz som var delaktig i akademiens tillkomst fick idén till Experimentalfältet när han besökt olika anläggningar, framförallt i England och Skottland, som var föregångsländer på jordbruksområdet.

År 1816 flyttade Lantbruksakademien ut till Frescati. Akademien bedrev försöksodlingar på området mellan Stora skuggan och Frescati norr om Laduviken. Nya arter och jordbruksredskap testades. Området kom därför att kallas Experimentalfältet. Odlingar med mullbärsträd, fruktträd och parkträd anlades och tusentals ekar planterades. Redskapsbodar, en ladugård och fähus byggdes och några år senare.

Experimentalfältet blev en institution där ett lönsamt mönsterjordbruk skulle drivas och där nya redskap, växtslag, odlingsmetoder, djurraser och utfodringssätt skulle provas. Rönen skulle spridas genom undervisning, demonstrationer och publikationer samt via hushållningssällskapen. Experimentalfältet kom också att innefatta en framgångsrik plant- och trädskola, trädgårdsundervisning och en med tiden alltmer specialiserad och ambitiös jordbruksvetenskaplig verksamhet med odlings-, utfodrings- och rasförädlingsförsök.

 

Byggdes 1817.

Gul villa byggdes 1883 som intendentbostad.

 

Under 1860-talet ville man skapa ett mönsterjordbruk på experimentalfältet. En stor ladugård med loge byggdes liksom lantarbetarbostäder. År 1883 uppfördes Gula villan som intendentbostad och tre år senare, 1886, Greens villa som bostad till trädgårdsdirektören.

Fram tills dess försöksverksamheten flyttades på 1940-talet från Experimentalfältet till Lantbrukshögskolan på Ultuna var akademin ansvarig för Experimentalfältet. Experimentalfältets trädgårdsskola fanns dock kvar till början av 1960-talet innan också den flyttades. Dagens Jordbruksdepartementet, Jordbruksverket och Formas är sprungna ur KLA. År 1956 utökades den skogliga verksamheten vid akademien och akademiens namn ändrades till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA). 1959 flyttade Stockholms högskola ut till lantbruksakademiens lokaler i Frescati.

 

Grön villa. Byggdes 1886 som trädgårdsdirektörens villa.

En av experimentalfältets professorsvillor.