Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_Router has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_router.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_Model has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_model.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_View has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_views.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CMSimpleFileBrowserView has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/filebrowser/classes/filebrowser_view.php:10
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CMSimpleFileBrowser has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/filebrowser/classes/filebrowser.php:10
ultunae.se - Skogshögskolan

Skogshögskolan

Skogsinstitutet

Överhovjägmästaren Israel Ström öppnade på egen bekostnad en skogsutbildning 1826. Intresset för en skoglig utbildning väcktes och 1829 invigdes Skogsinstitutet som förlades till överhovjägmästarbostället Blå porten på djurgården.

Institutets högre kurs var tvårig och var från början inriktad på att utbilda förvaltare av kronans och privata större skogar. Från 1886 krävdes studentexamen och en förberedande praktisk kurs vid Ombergs skogsskola. Från 1893 fanns även en lägre kurs på 6 månader. Skogsinstitutet flyttade till Frescati 1911. Utbildning av skogvaktare skedde på skogsskolor och började på 1850-talet.

Skogshögskolan

Skogshögskolan grundades 1914. Skogsinstitutets föreståndare Anders Wahlgren blev skogshögskolans förste rektor. Undervisningen var delad på två kurser, den högre jägmästarkursen och en lägre forstmästarkurs. Utbildningarna föregicks av en förberedande praktisk kurs som från 1915 blev förlagd till Garpenberg i bergslagen. Det var på Garpenberg som skogsvästen kom till.

Från 1937 kunde skogsvetenskaplig licentiatexamen avläggas vid Skogshögskolan, och från 1950 fick SHS rätt att disputera.

Jägmästarkursen var i början en 3,5-årig utbildning, som bestod av en förberedande kurs förlagd till Garpenberg följt av studier på Skogshögskolan i Stockholm. Syftet var att utbilda skogshushållare för större skogsförvaltningar samt att utveckla skogsvetenskapen.

Forstmästarkursen var tvåårig och hade en mer praktisk inriktning för blivande biträde vid större skogsförvaltningar eller förvaltare av ”mindre kräfvande sådan”. Kursen omfattade tre terminer i Stockholm och två sommarterminer. Forstmästarkursen upphörde 1937, och därefter hade Skogshögskolan bara en kurs vilken ledde till civiljägmästarexamen. Skogshögskolans elevhem byggdes 1948-51.

1977 upphörde Lantbruks-, Veterinär- och Skogshögskolan och bildade Sveriges Lantbruksuniversitet. Skogshögskolan utlokaliserades till Umeå och Garpenberg. Vissa delar överfördes också till Ultuna.

 

Statens skogsmästarskola

Statens skogsmästarskola inrättades 1945 på Skinnskatteberg för att ersätta den nerlagda forstmästarkursen. Ettårig utbildning för blivande tjänstemän och skogsförvaltare med praktisk inriktning. Utbildningen ledde till skogsmästarexamen. Skogsmästarskolan ingår numera i SLU.