ultunae.se

:   Hem > Ultuna

Ultuna

ULTUNA KUNGSLADUGÅRD

MED SIN MÅNGTUSENÅRIGA KULTUR BLEV FRÅN MITTEN AV ADERTONHUNDRATALET EJ BLOTT EN LANTBRUKSUNDER-
VISNINGENS  HÖGBORG  UTAN  OCKSÅ  EN  DEN  UNG-
DOMLIGA GLÄDJENS, VÄNSKAPENS OCH ARBETETS
HELGADE ORT, DIT GRÅNADE MÄN ÄNNU
VÄNDER ÅTER I MINNET.

(Sæmund & Lagerstedt 1945)

Ultuna ligger cirka fyra km söder om Uppsala centrum. Platsen har varit bebod sedan 800 f Kr. 

Mer än 150 års lantbruksforskning har gjort Ultuna till ett lantbrukscentrum. Här bedrivs forskning inom ett stort antal område och här utbildas agronomerna.  

Fyrisån flyter förbi och bildar Ultunas östra gräns. Öster om fyrisån ligger Kungsängen där de berömda kungsängsliljorna växer. Förutom Kungsängen hör Lövsta numera till Ultuna.

Submenu