Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_Router has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_router.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_Model has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_model.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_View has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_views.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CMSimpleFileBrowserView has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/filebrowser/classes/filebrowser_view.php:10
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CMSimpleFileBrowser has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/filebrowser/classes/filebrowser.php:10
ultunae.se - Byggnader

ultunae.se

:   Hem > Ultuna > Byggnader

Byggnader

Ultuna

 

1 Proffeborg

Studenterna bodde i Proffeborg fram till dess Kåken byggts. Byggnaden rymmde då internat, kårlokal, sylta och undervisningssalar. Idag har rektorn sitt kontor här.

Huvudbyggnaden från 1500-talet finns ej kvar. 1670-talet uppförde Olof Rudbeck d ä en mangårdsbyggnad i ett plan med källare och två flyglar, som han kallade Kungsbyggningen som en hyllning till Karl XI. Denna brann ner 1733 men källaren från 1600-talet finns kvar. Rudbeck anlade också en park runt herrgårdsbyggnaden. Några askar finns fortfarande kvar.

1774 byggde Thure G Rudbeck en ny huvudbyggnad med en våning. 1848 då Ultuna lantbruksinstitut bildades byggdes huset på med ytterligare en våning.

 

Framför Proffeborg står en staty av Jyns Ultunae gjord av Allan Runefelt.


 

2 Ursyltan. Byggdes mitten av 1867 och användes som sylta ända till 1949.


 

3 Gamla syltan stod färdigbyggd 1949 På översta våningen fanns kårlokal. Den egentliga syltan låg på första våningen och i källaren fanns gymnastiksal.


 

4 Depris. Grunden lades 1932 och byggnaden stod färdig 1935. Huset ligger mellan Kåken och Proffeborg. Proffeborg skymdes -Depris.


 

5 Kåken blev färdigbyggd 1872 och inrymde då internat, lärosalar och kårlokal.

 


6 Hemlighuset. Byggt 1888.


 

7 Onödan. Hydroteknik och -vetenskap. Byggdes onödigt stort 1912.


8 Bangvillan. Byggd runt 1890. Professor Archibald Hoffman-Bang höll till här. Observera därför att detta är en Bangvilla och ingen Postvilla.


 

9 Lusbo


 10 Förvaltarbostaden


11 Hundkojan. Gamla kamrersvillan byggd runt 1870.


12 Spexvillan. Fd Professorsvilla.


13 Fyllan


 

14 Villan


15 Torkan. Fd rektorsvilla byggd omkring 1900.


16 Lantbrukssolan. När institutet inrättades 1848 fanns både lantbruksskola och lantbruksläroverk.  Lantbruksskolan flyttade till det gula huset som byggdes 1912 och lades ner 1962. Senare inst för växtodling.


17 Ryktartorpet eller Birgittatorpet


 

18 Kåren. Ultuna elevkår bildades 1865 av agronomstudenterna. 1975 flyttade man in i de nuvarande lokalerna som byggdes något år innan kåren bildades. 


 

19 Syltan. Den nuvarande syltan togs i bruk 1986. Huset byggdes på 1856 som kostall till det nybildade lantbruksinstitutet. Den träladugård som användes under första halvan av 1800-talet skadades vid en storm 1854. 1938 byggdes höloftet på och taket höjdes.


 

20 Gymnastiksalen. Byggdes som häststall år 1864, efter institutets bildande.


21 Luntan. Byggdes 1942 som bibliotek men kallades ”Luntan”. Nu sitter dekanerna här och huset heter Dekis.

 


Hybris. Inst för mikrobiologi byggdes 1949.

LT. Inst för lantbruksteknik och Jordbrukstekniska institutet. Byggt 1944, tillbyggt 1972. 


Moss och vall

Röda logen byggd 1862