Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_Router has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_router.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_Model has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_model.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_View has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_views.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CMSimpleFileBrowserView has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/filebrowser/classes/filebrowser_view.php:10
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CMSimpleFileBrowser has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/filebrowser/classes/filebrowser.php:10
ultunae.se - Historia

ultunae.se

:   Hem > Ultuna > Historia

Historia

Det finns idag fyra gravfält på Ultuna som har grävts ut vid olika tidpunkter. De äldsta fynden är från bronsåldern och ett tretiotal gravar från järnåldern har hittats på Ultuna. 

   

Svärd från en grav på Ultuna. Foto: Björns svärdssida.

 

På åsen brevid kälkbacken finns ett gravfält med ca 40 fornlämningar varav 10 är högar med diameter på 6-8m och 30 st runda stensättningar med på 4-6 m.

Vid Moss och Vall finns en grav från äldre järnåldern. Av fynden att dömma var de välbärgade och Ultuna var redan då en betydelsefull plats. Gravar består av åtta runda stensättningar med diameter på mellan 4 och 6 meter och 10 –20 cm höga.

På kullen vid Svalöfsfilialen finns det fjärde gravfältet med fem högar med diameter 4-8m och 15 st stensättningar med diameter 4-6 m.

Några verkliga klenoder från yngre järnåldern (600-700 eKr) är bland annat svärd och en hjälm. I Vendel gjordes liknande fynd efteråt, vilket gav namn åt Vendeltiden. Det är sålunda mer korrekt att säga Ultunatid. De första kristna gravarna på Ultuna är från 1050.

Ultuna hamn användes under vikingatiden och ända fram till 1600-talet då den omnämndes av Rudbeck. Hamnen låg där kåkfjärden nu ligger.

Det fanns flera gårdar på Ultuna och många av dem övertogs av kyrkan under 1300-talet. Gustav Vasa slog samman dem till en stor egendom som först ingick i Uppsala kungsgård. 1609 upprättar Karl IX en kungsgård på Ultuna för att förse Uppsala slott med förnödenheter. Ultuna blir en egen kungsladugård 1612.

1622-1634 arrenderas Ultuna kungsladugård av Engelbrekt Svensson. Riksmarskalken Gabriel Oxenstierna arrenderade Ultuna mellan 1661-? och lät på 1670-talet Olof Rudbeck d.ä. plantera askar och bygga en ny mangårdsbyggnad (1668-1671) kallad Kungsbyggningen efter Karl XI, eftersom man mottog flera kungabesök. Byggdes i Karolinsk stil med liggande timmer på den plats där Proffeborg ligger idag, huset brann ned 1733. Några askarna som planterades då finns kvar idag.

 

Anders Gabriel Duhre (1680-1738) arrenderade Ultuna kungsladugård mellan 1723 och 1731 och anlade en teknisk skola.

Johan Brauner dy var förvaltare på Ultuna kungsladugård mellan 1731 - 1753, införde moderna brukningsmetoder och skrev ett antal böcker om lanthushållning. Han anlade också en barockträdgård vid Fyris och parken som ligger bakom Proffeborg.   

1753-? Thure Gustaf Rudbeck arrenderar Ultuna.

1773 blev Rudbeck landshövding i Upsala och 1774 byggdes den nuvarande huvudbyggnaden.

?- 1825 bor Claes Claesson på Ultuna.

1840 beslutade riksdagen att ett lantbruksinstutut skulle inrättas på Ultuna. Landshövdingen i Upsala, Robert von Kræmer -som också arrenderade Ultuna, var drivande för att det skulle bli ett lantbruksinstitut på Ultuna. 1848 blev det verklighet och de första agronomstudenterna började. Kræmer var själv ordförande i institutets styrelse i närmare tjugo år.
  
 Johan Arrhenius

Professor Johan Arrhenius (1811-1889). Teol.ex 1830. Oeconomiae ex 1831. Fil.kand 1839. Docent i botanik vid Uppsala universitet 1840. Fil.mag 1842. Adjunkt i praktisk ekonomi vid Uppsala universitet 1846. Institutets första föreståndare från 1847 till 1862 då han blev sekreterare i Kungliga lantbruksakademien. 1841-1844 arbetade han som sekreterare i en kommitté tillsatt av kungl. maj:t för att planera verksamheten vid det blivande institutet. Farbror till Nobelpristagaren Svante Arrhenius. Arrenderade Vårdsätra och Lilla Sunnersta 1841-1862. Blev professor 1850.
 


Professor Hampus von Post (1822-1911), lärare i kemi och geologi vid Ultuna lantbruksinstitut mellan 1849-1851 då han tog över ledningen av Reymyre glasbruk. 1867 återvände von Post till Ultuna förutom lärartjänsten blev han föreståndare för Ultuna försöksstation. 1875 blev han professor och gick i pension 1892.

 

H.K.H. Prins Gustaf

Sångarprinsen imponerades av Ultunesarnas kälkåkande ner för Ultunaåsen och skrev Kälkbackssången.

 

M.K.H Prins August

Under hösten 1850 gästade H.K.H Prins Nikolaus August föreläsningarna varje lördag och deltog även i de praktiska övningarna.

1862 blev Hampus yngre bror Richard Ulrik von Post tf föreståndare vid institutet. Han hade själv studerat på Ultuna 1852-1853.

1863 blev Carl Bergstrand tf föreståndare. Han var fil.dr från Uppsala universitet och var lärare i kemi, geologi och fysik på Ultuna. Blev professor 1864 men slutade 1869 och flyttade från Ultuna till Kungl. Lantbruksakademiens kemiska försöksstation.

Herman Almeén blev föreståndare och lärare i agronomi, allmän lanthushållslära och civil byggnadskonst 1864. Almeén hade tidigare arbetat som lantbruksbefäl och bedrev studier i Sachsen 1844-45. Dog 1871.

1872 Herman Kylberg blev föreståndare och lärare i jordbrukslära, lantbruksekonomi och byggnadskonst. Kylberg hade studerat två år på Degebergs lantbruksinstitut.

1874 Fabian Norström blev föreståndare och lärare i jordbukslära och ekonomi. Hade studerat på Degebergs lantbruksinstitut.

1892 Herman Juhlin Dannfelt. Ultunas första rektor. Hans fader Carl JD hade studerat på Degeberg och var bla intendent på Experimentalfältet. Herman var lab.ass. åt von Post 1873. Studerade till agronom på Ultuna och fil.dr. på Uppsala universitet. Ultuna omorganiserades och lantbruksdriften skiljdes från lantbruksinstitutet. Blev professor 1897. 1894-1902 gav han tillsammans med Wilhelm Flach ut tidskriften Lantmannen. Avgick 1902 och blev sekreterare i Kungl. lantbruksakademien.

1877 Anställdes August Cronander som lärare oorganisk kemi. Docent i kemi från Uppsala universitet. Ultuna elevkårs förste hedersledamot 1888.

1899 Karl Wilhelm Ålderman, adjunkt i husdjursanatomi, fysiologi, sjukvårdslära, exteriör och hovbeslagslära. Ålderman var aktiv i framtagandet av Ultuna elevkårs första fana som invigdes år 1906. Samma år blev han hedersledamot. 

1902 Abraham Sjöström blev rektor. Fil.kand 1881 på Uppsala universitet. Studerade till agronom på Alnarp och tog examen 1889. Professor 1909. Sjöström såg till att spårvagslinjen gick till Ultuna.

1920-1932 var Herman Simmons rektor. Började studera till agronom 1887 på Alnarp. 1889 arbetade han på Utsädesföreningen i Svalöv. Fil.kand. på Lunds universitet. 1898 deltog han i Svedrups polarexpedition. 1906 fil.dr. 1918 professor. 

1932 blev Christian Barthel(professor i mikrobiologi) LHS förste rektor. 1895 blev han civil.ing. på KTH och studerade också vid Institut national agronomique i Paris. 1897 började han studera vid högre mejeriskolan på Alnarp. För att 1899 bli föreståndare på laboratoriet på Hamra gård i Tumba vilken ägdes av AB Separator. 1907 inrättas Centralanstalten för försöksväsendet på jordbrukets område. Detta förlades till Experimentalfältet där Barthel blev chef.

Aron Westerlund blev professor på LHS 1932. Fil.kand. 1918 vid Lunds universitet.

1940-1943 var Herman Flodkvist rektor på LHS. Gjorde sin värnplikt vid Livregementets dragoner (K2) 1896. Agronomexamen från Ultuna 1901. Fil.dr. vid universitetet i Köningsberg 1931. 1932 blev han professor på LHS i agronomisk hydroteknik.

Submenu