Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_Router has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_router.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_Model has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_model.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_View has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_views.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CMSimpleFileBrowserView has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/filebrowser/classes/filebrowser_view.php:10
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CMSimpleFileBrowser has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/filebrowser/classes/filebrowser.php:10
ultunae.se - Sånger

ultunae.se

:   Hem > Ultuna > Sånger

Sånger


Kårsång
T. Philipson
Lik som i forna tider, samlas idag vår kår
året där ute skrider här är det alltid vår.
Grödorna bärgas och skifta, vädren växla från dag till dag.
Här får tillsammans vi stifta ett evigt fostbrödralag.

Men liksom sol och skyar höra till verkets gång.
Intet vår håg förnyar, intet gör frisk vår sång.
Så som den ständigt sig lika, ständigt skiftande svenska jord.
Jorden vi aldrig får svika i gärning eller i ord.

Allt vad som här i gamman strålar av sinnets vår.
Måste vi foga samman för våra mannaår.
Odlarens fredliga dater –djärva tankar och friska tag –skola förnya kamrater. Vårt gamla fostbrödralag.
 
 
Fansång
T Philipsson N Hylander
Vår fana är vit som vinterns snö, som skyddar den späda brodden. Men dess centrum är sommarens gyllne ax, som snart skola skjuta ur sådden. Om åkrarnas vila och åkrarnas kraft den minner vår tanke i kvällen, när den förs i de vita mössornas tåg till ungdomens helgade ställe.

Så lyse vår fana på vårlig färd våra led i ungdomens skara över jord, som vi ägnar vår bästa tid att odla och att försvara. Flyg ut vår fana, vår ljusa symbol för vår längtan, vår idoga strävan. Och styrk oss att sikta mot höga mål med glädje och utan bävan.
 
S.k. Ökmarsch
 N. Göthlin
Traditionen har oss samlat hit till fest tra-la la-la,
hedersgäst tra-la la-la, Ökan est tra-la la-la.
Våren kommit har och burit till oss längtan efter skö.
Korna får sig själv förströ.
Ty ikväll ska vi glömma foderstat, häst och grisar får skaffa egen mat. Här ska tömmas bägare och höjas vårliga standar i en procession så lång och underbar.

Ner till Fyris går färden med vår båt
där den skösättas skall i böljan våt.
Det är vår, vår, vår
egen öka, som förmår
öka S.K.ökintresset i vår kår. kår.


Ultunamarschen
Docent August Cronander & agronom Ragnar Nordén

Ultunafanan svajar, då uti munter takt vi marscherar så glada och sången den klingar i gammal odaltrakt,
då träd och blommor klädas uti sin fagra prakt,
då väckes vår lust att pröva en dust med spett och plog och harv. Traditionens anda talar, uti kåkens gamla salar, täljer om den tid som nu har gått, manar att vårda allt vi fått.
Vi älskar våra skogar och forsens vilda fall,
men främst vi ställa jordens bruk och bondens friska kall.
Vi vilja idogt sträva mot ett gemensamt mål att Sveriges jord må skördar ge åt Sveriges folk. Ja hell ja hell vårt kära institut vi prisa livet ut den lärdom som du oss ger. Ja leve gamla Ultuna ja leve det, ja leve det. Hurra. Hurra!
 


Kälkbackssång

"De kälkåkande på Ultuna vänskapsfullt tillegnad". Upsala 6 mars 1852. H.K.H. Prins Gustaf

Kälkarna fram! Kälkarna fram! Solen högt på himlen är och manar oss att hand i hand. Skynda till berget höjd. Därifrån vi med fröjd, åka ner med blixtens fart, men välta ock ibland.
Snötäcket hvilar så lugnt över jorden. Kälkbacken är som en spegel så hal. Broder hur skönt är ej vintern i Norden. Friskhet och lif bor i berg och dal.
Framåt framåt Skynda medan tider är! framåt framåt Snart ja middag är. är- anförarn fram! Ge oss ton! La- Ja! fram åt marche gossar blå ingen här svika må raskt framåt på vår gladta stråt gossar blå ingen här svika må raskt framåt! på vår gladta stråt kom skynda kom kom skynda kom Si opp! Si opp!  


 
 


De urgamla snapsvisorna på Ultuna.

Igen ordning
Ingen ordning, ingen ordning, ingen ordning alls
förrän vi fått brännvin i vår torra hals.
Ingen ordning, ingen ordning, ingen ordning alls
förrän vi fått brännvin i vår torra hals.

Grevar & grevinnor
Grevar och grevinnor oxar och kor.
Herdar och herdinnor phan och hans gamla moder.
Det ramlar och det skramlar gubbar hej!
Har ni nå´t i flaskan kvar så ge en sup åt mej!